Cenovnik

Kurs                                                                                       Fond                                           Cena               Mesečna rata   Broj rata

Engleski za početnike

24 časa x 90 min.

11,700.00

3,900.00

3

Elementary-opšti

40 časova x 90 min.

27,000.00

6,750.00

4

Elementary-konverzacioni

40 časova x 90 min.

27,000.00

6,750.00

4

Pre-Intermediate-opšti

40 časova x 90 min.

27,000.00

6,750.00

4

Pre-Intermediate-konverzacioni

40 časova x 90 min.

27,000.00

6,750.00

4

Intermediate-opšti

40 časova x 90 min.

27,000.00

6,750.00

4

Intermediate-konverzacioni

40 časova x 90 min.

27,000.00

6,750.00

4

Upper-Intermediate-opšti

40 časova x 90 min.

27,000.00

6,750.00

4

Upper-Intermediate-konverzacioni

40 časova x 90 min.

27,000.00

6,750.00

4

Advanced-opšti

40 časova x 90 min.

27,000.00

6,750.00

4

Advanced-konverzacioni

40 časova x 90 min.

27,000.00

6,750.00

4

Nemački početni A1.1

24 časa x 90 min.

15,900.00

7,950.00

2

Nemački A1.2

24 časa x90 min.

15,900.00

7,950.00

2

Nemački A2.1         24 časa x90 min. 15,900.00             7,950.00 2
Nemački A2.2         24 časa x90 min. 15,900.00                   7,950.00  2

Nemački jezik-opšti

40 časova x 90 min.

27,800.00

6,950.00

4

Nemački jezik-konverzacioni

40 časova x 90 min.

27,800.00

6,950.00

4

Akademski engleski

25 časova x 90 min.

18,750.00

6,250.00

3

Kurs kreativnog pisanja

12 časova x 90 min.

11,950.00

*

*

Letnji intenzivni kursevi engleskog

25 časova x 90 min.

28,900.00

*

2

Strukovni kursevi

40 časova x 90 min.

26,600.00

6,650.00

4

Job Interview kurs

8 časova x 90 min.

5,950.00

*

*

Dečiji kurs - predškolci

72 časa x 45 min.

 

4.500,00

9

Dečiji kurs - osnovci

72 časa x 45 min.

*

4.500,00

9

Priprema za KET

8 x 45 minuta/ mesec

*

4,500.00

5 - 9

Priprema za PET

8 x 45 minuta/ mesec

*

4,500.00

5 - 9

Priprema za FCE

8 x 90 minuta/ mesec

*

6,450.00

5 - 9

Priprema za FCE for Schools

8 x 90 minuta/ mesec

*

6,450.00

5 - 9

Priprema za CAE

8 x 90 minuta/ mesec

*

6,850.00

5 - 9

Priprema za CPE

8 x 90 minuta/ mesec

*

6,950.00

7 - 12

Priprema za BEC

8 x 90 minuta/ mesec

*

6,950.00

6-9

Priprema za ICFE

8 x 90 minuta/ mesec

*

6,950.00

6-9

Priprema za LSAT (legal)

8 x 90 minuta/ mesec

*

6,950.00

4-6

Priprema za TOLES

8 x 90 minuta/ mesec

*

6,950.00

3 - 4

Priprema za IELTS

12X90 minuta/mesec

*

14,450.00

3 - 4

Priprema za TOEFL

12 x 90 minuta/ mesec

*

14,450.00

2 - 3

Priprema za SAT/GRE/GMAT

12 x 90 minuta/ mesec

*

14,450.00

3 - 6

Priprema za SAT Subjects

12 x 90 minuta/ mesec

*

14,450.00

3 - 6

Priprema za TKT Module 1 (grupa)

8 x 90 minuta/ mesec

17,950.00

8,975.00

2

Priprema za TKT Module 2 (grupa)

8 x 90 minuta/ mesec

26,925.00

8,975.00

3

Priprema za prijemni ispit (engl./srp.)

8 x 90 minuta/ mesec

*

6,200.00

3 - 9

Priprema za ECCE/ECPE

12 x 90 minuta/ mesec

*

8,640.00

6 - 9

Priprema za PTE

8x90 minuta/ mesec

*

6,650.00

3-4

Priprema za TEFL

8*90 minuta/ mesec

*

6,650.00

2-3

Specijalni kursevi ( zatvorena grupa)

40 časova x 90 min.

54,000.00

10,800,00

5

Serbian for foreigners (group)

40 lessons x 90 min.

47,950.00

9.590,00

5

Online čas

90 minuta

2,350.00

*

*

Individualni čas engleskog

90 minuta

2,350.00

*

*

Individualni čas nemačkog

90 minuta

2,350.00

*

*

Prevod jedne strane (1500 karaktera)

*

950.00

*

*

     

   Maršala Birjuzova 16/I, 11000 Beograd, Srbija t.011/328 31 98; Bul.Milutina Milankovića 25, Novi Beograd t.011/7138648


Opšti i konverzacioni kursevi