Priprema za GRE/GMAT ispit

GRE – Graduate Record Examinations

GRE

Šta je GRE?
GRE je standardizovani test koji se koristi kao prijemni ispit za upis na diplomske i postdiplomske studije u inostranstvu. Fakulteti u inostranstvu ih koriste kako bi ocenili sposobnost kandidata da učestvuju u njihovim programima. Kad se govori o GRE testu obično se misli na GRE General test, ali postoji i GRE Subject test potreban za upis na diplomske i doktorske programe u Sjedinjenim američkim državama.

Kako izgleda GRE General test?
Od 1. avgusta 2011. godine primenjuje se novi (Revised) GRE General test koji se sastoji od 3 jednaka dela kao i prethodni GRE General test:

Područje

Vremensko ograničenje

Broj pitanja

Zadatak

Analytical Writing (pisanje eseja)

60 minuta

2 celine po 1 zadatak

Procenjuje sposobnost kritičkog razmišljanja i veštinu analitičkog pisanja, posebno sposobnost kandidata da jasno i efikasno izražava složene ideje. Sastoji se od dva različita zadatka: analiza problema (45 minuta) i analiza argumenta (30 minuta)

Verbal Reasoning (jezički deo)

60 minuta

2 celine po 20 pitanja

Procenjuje sposobnost razumevanja pročitanog, veštine verbalnog izražavanja, fokusirajući se na sposobnost kandidata da analizira i oceni pisani materijal.

Quantitative Reasoning (matematički deo)

70 minuta

2 celine po 20 zadataka

Procenjuje sposobnost rešavanja problema, fokusirajući se na temeljne koncepte aritmetike, algebre, geometrije i analize podataka.

* Osim navedenih celina, može se pojaviti još jedna koja se ne ocenjuje niti ulazi u rezultat. Kandidatima nije poznato koja je to celina, najčešće je iz jezičkog ili matematičkog područja.
** Novi GRE General test koji se polaže na računaru (Computer-Based) može uključiti i jednu celinu koja služi za potrebe istraživanja i takođe se ne ocenjuje. Ta celina je posebno označena pa su kandidati upozoreni o kojoj se celini radi.

GRE General test se polaže 4 sata s jednom pauzom od 10 minuta nakon 3. celine. Nakon svake od ostalih celina sledi redovna pauza u trajanju od jednog minuta.

Kako izgleda GRE Subject test?
GRE Subject test potreban je za upis na diplomske i doktorske programe u Sjedinjenim američkim državama. Nije uvek obavezan, preporučuje se za uspešan upis na bolje fakultete. Većina kandidata koji pretenduju da upišu bolje fakultete polažu barem jedan GRE Subject i na taj način stiču prednost nad ostalim kandidatima.

GRE Subject je test iz jednog predmeta koji kandidat bira u zavisnosti od smera koji upisuje, a na raspolaganju je 8 vrsta testova:

 • Biohemija i molekularna biologija
 • Biologija
 • Hemija
 • Informatika
 • Književnost na engleskom jeziku
 • Matematika
 • Fizika
 • Psihologija

REZULTATI

Rezultati GRE testa su važeći  pet godina od godine polaganja (01.07.-30.06.). Trenutno se to odnosi na rezultate od 1.07.2010 do danas.

Rezultati GRE testa

Celina                                                              Broj bodova

Verbal Reasoning                                130-170 sa povećanjem po jednom poenu

Quantitive Reasoning                         130-170 sa povećanjem po jednom poenu

Analytical Writing                              0,6 sa povećanjem na pola poena

Ukoliko ne odgovorite na pitanja iz posebne celine (npr. Verbal Reasoning), nećete dobiti poene za tu celinu (No Score).

Kako se prijaviti i gde se polaže test?
Možete se prijaviti elektronskim putem nakon što se registrujete na stranici http://www.ets.org/gre/subject/register gde možete pročitati detaljnije o datumima i test centrima.

GRE termini polaganja ispita

4.3.  6.3.  11.3.  13.3.  18.3.  25.3.  27.3.  1.4.  8.4.  10.4.  22.4.  24.4.  29.4.  6.5.  8.5.  13.5.  15.5.  20.5.  22.5.  27.5.  29.5.  3.6.  5.6.  10.6.  12.6.  17.6.  19.6.  24.6.  26.6.

 

 

GMAT Merryland

GMAT – Graduate Management Admission Test
 
Šta je GMAT?
GMAT je standardizovani test koji se koristi kao prijemni ispit za upis na diplomske i postdiplomske studije u inostranstvu, prvenstveno za upis na MBA programe (Masters of Business Administration). Fakulteti u inostranstvu se njime služe kako bi procenili znanje kandidata u oblasti poslovanja i menadžmenta. Kako izgleda GMAT test?
GMAT test se sastoji od 3 dela:

 

Celina

Vremensko ograničenje

Broj pitanja

Zadatak

Broj bodova

Analytical Writing Assessment

30 minuta

1

Analysis of an Argument

0-6

Integrated Reasoning

30 minuta

12

Multi-Source Reasoning, Table Analysis, Graphics Interpretation, Two-Part Analysis

1-8

Pauza

8 minuta

     

Quantitative section

62 minuta

31

Data Sufficiency, Problem Solving

0-60

Pauza

8 minuta

     

Verbal section

65 minu

 

ta

36

Reading Comprehension, Critical Reasoning, Sentence Correction

0-60

 

 GMAT CAT (Computer-Adaptive Test) se prilagođava vašem nivou znanja. Na početku testa zadato vam je prvo pitanje koje je srednjeg nivoa. Ukoliko date tačan odgovor, iduće pitanje koje sledi biće na višem nivou, a ukoliko ste odgovorili netačno, idući zadatak biće lakši. Na taj način vam se svako pitanje ili zadatak pojavljuju pojedinačno, odnosno nemate uvid u prošla ili buduća pitanja i zadatke, niti ih možete preskakati, vraćati se ili ispravljati jednom odabrane odgovore.Uključujući dve pauze od po 8 minuta, GMAT test ukupno traje gotovo 4 sata.

Kako se prijaviti i gde se polaže test?

Merryland škola engleskog jezika sa velikim uspehom priprema kandidate za polaganje GMAT testa.


GMAT test se polaže se u ovlašćenim ispitnim centrima. Test koji se polaže je GMAT CAT (Computer Adaprive Test) što znači da kompjuter pitanja zadaje automatski, zavisno od toga kako ste odgovorili svako prethodno pitanje.Možete se prijaviti elektronskim putem nakon što se registrujete na internet stranici http://www.mba.com/the-gmat/schedule-a-gmat-appointment.aspx.

Koliko vrede rezultati?
Rezultati GMAT testa traju 5 godina.Kako se boduje GMAT?
Bodovanje i rezultat GMAT testa temelje se na:

 • broju pitanja koje ste odgovorili
 • da li ste pitanja odgovorili tačno ili netačno
 • nivou i statističkim karakteristikama svakog pitanja, odnosno zadataka

Opšti i konverzacioni kursevi