Engleski za medicinske sestre i zdravstvene tehnicare

hr Nurse 3D 5

Engleski za medicinske sestre i zdravstvene tehnicare je kurs namenjen medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima koji žele da nauče vokabular i uvežbaju govor u oblasti medicine. Sam kurs pomoći će pri razumevanju medicinskih termina koji se tiču, titula osoblja, opreme, bolesti, lekova i ostalih tretrmana u lečenju, dok je dalji cilj kursa da omogući nesmetanu komunikaciju kako sa kolegama, tako i sa pacijentima i njihovim porodicama. U toku kursa, polaznici će se osposobiti da bez problema na engleskom jeziku učestvuju u konsultacijama, pregledima, daljim ispitivanjima, postavljanjem dijagnoze i preporukama za dalje lečenje. Pored rada u parovima u kojima će polaznici uvežbavati tipične dijaloge sa kojima se mogu susresti, polaznici će se kroz vežbe slušanja navikavati na autentičnu intonaciju i brzinu maternjih govornika sa kojima mogu sarađivati u inostranstvu.

Druge važne veštine za profesiju medicinara su svakako razumevanje pisane dokumentacije koju će učenici čitati i tumačiti kroz tekstove u svojim udžbenicima i, naravno veština pisanja koja obuhvata popunjavanje formulara, hvatanje beleški i učenje osnovnih skraćenica iz oblasti medicine.

Svi polaznici koji uspešno završe kurs engleskog za medicinske sestre i zdravstvene tehničare po završetku kursa dobijaju sertifikat. Sertifikatom možete dokazati svoje znanje engleskog jezika u medicinskoj struci, jer on je odraz Vašeg znanja u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike.